Szkolenia Bhp dzielimy na dwa typy.

Biznes

Co kryje się pod określeniem usługi Bezpieczeństwa pracy? To bardzo ważne zadania, którymi zajmuje się bardzo dużo firm, świadczą one też bardzo wysoko zaawansowane usługi przeciwpożarowe poprzez sprawowanie ciągłego nadzoru Bezpieczeństwa pracy nad warunkami panującymi w pracy, jako służba zewnętrzna i etatowa. Nic w tym dziwnego. Właściwie dlaczego?

 

Bo kursy Bezpieczeństwa pracy są wszak obowiązkowe do odbycia dla wszystkich nowozatrudnionych, którzy dopiero co rozpoczęli pracować na konkretnym stanowisku. Kursy które znajdzie http://www.pwljm.pl/obszar-dzialania/ dzielimy na 2 rodzaje. Jakie dokładnie wyróżniamy rodzaje? To szkolenia tzw. wstępne obejmujące ogólny instruktaż i stanowiskowy i te okresowe. Odbywają się one w godzinach pracy a ponadto nie mogą one trwać mniej niż 3 godzinki lekcyjne.

 

Zatrudniony człowiek zaznajamia się w ich trakcie z najważniejszymi zasadami Bhp, czyli z bezpieczeństwem pracy i higieną pracy. A dokładniej ze zbiorem zasad, jakie są związane z bezpiecznym a także higienicznym wykonywaniem pracy. Nad stosowaniem się do przepisów oraz zasad Bhp w naszych polskich zakładach czuwa, nie kto inny, jak tylko PIP. Jeżeli mówimy o wymienionym wyżej instruktażu stanowiskowym, to powinien być on niewątpliwie przeprowadzony, zanim do swojej pracy zostanie dopuszczony pracownik, zatrudniony na stanowisku robotniczym, to znaczy takim, na którym jest narażony na liczne czyhające zagrożenie. Dlatego tak istotne jest, żeby dowiedział się, jakie istnieją metody ochrony siebie przed tymi zagrożeniami. Początkowo objaśnia to na rozmowie wstępnej przełożony, a następnie dokładniej przedstawia to oraz omawia inne czynności instruktor. Punktem końcowym jest przeprowadzany test z pozyskanych uprzednio oraz zebranych instrukcji.

 

Instruktaż stanowiskowy musi być jednakże przeprowadzony raz jeszcze w pewnych przypadkach, jeśli przykładowo na stanowisku zostaną przeprowadzone zmiany organizacyjno-techniczne, a wśród nich zmiana procesu technologicznego czy też organizacja stanowisk. UWAGA! Przeprowadzenie kursu Bhp w charakterze instruktażu stanowiskowe oraz ogólnego powinno być potwierdzone poprzez pracownika na piśmie a także odnotowane w jego aktach. Takie oświadczenie ma mieścić nazwisko i imię danego pracownika a oprócz tego datę i miejsce odbycia takiego kursu, jak również podpis. Są również wspomniane szkolenia Bhp zwane okresowymi. Ich czas trwania jest uzależniony od generalnego programu – max. są to sześćdziesiąt cztery godziny lekcyjne. Jeżeli dany pracownik okaże swoje obowiązujące zaświadczenie, dzięki którym potwierdzi odbycie wymaganego szkolenia okresowego Bhp w konkretnym okresie u jakiegoś innego pracodawcy, może być wówczas zwolniony z pierwszego szkolenia wstępnego. To istotna informacja. Takie szkolenie może oczywiście obejmować inną grupę miejsc pracy, jednakże jego program powinien uwzględniać zakres, który jest niezbędny do dopuszczenia do pracy na zupełnie innym stanowisku.