Znaczne powiększenie zakresu przedmiotowego odpowiedzialności.

Bez kategorii

Znaczne powiększenie przedmiotowego zakresu odpowiedzialności. Nowo wprowadzone brzmienie ustawy wprowadza odpowiedzialność przedsiębiorcy za każdy czyn zabroniony przez przepisy pod groźbą kary jako przestępstwo albo wykroczenie skarbowe, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego (m.in. zniesławienie, znieważenie) oraz przestępstw opisanych w przepisach Prawa prasowego. To ważna zmiana w porównaniu do aktualnie obowiązującej ustawy, która określa zamknięty katalog wykroczeń oraz wykroczeń skarbowych, za jakie odpowiedzialność potrafi ponieść zbiorowy podmiot. Trzeba pamiętać przy owej kwestii, że prawo karne nie znajduje się jedynie w karnym kodeksie a także karno-skarbowym kodeksie, bo przepisy karne znajdują się w wielu szczególnych ustawach, o jakich istnieniu przedsiębiorcy często nie mają świadomości. Znaczącą nowinką jest wprowadzenie rozwiązania legislacyjnego, w którym to spółka ponosi winę za tzw. czyny własne, to jest zabronione czyny, których znamiona zostaną realizowane przez działanie albo zaniechanie organu (np. rady nadzorczej, zarządu) bądź świadome działanie lub zaniechanie osoby należącej do organu (na przykład osoby należącej do zarządu). Warunkiem jest jednak, by dany zabroniony czyn był w bezpośrednim związku z prowadzoną poprzez podmiot zbiorowy działalnością. Należy skupić szczególną uwagę na fakt, że działanie lub zaniechanie organu spółki niekoniecznie musi stawać się celowe, co zdecydowanie zwiększa wymiar odpowiedzialności konkretnej firmy. W zakresie przyporządkowania odpowiedzialności bezpośrednio podmiotowi za czyn własny, projektodawca zaakceptował założenie, że podmiot zbiorowy może wytworzyć czyn zabroniony w drodze zachowania kolektywnego. Zgodnie z opisem planu ustawy: „W takim wypadku chodzi o niezgodne z wymaganiami prawa albo oceny rozsądku gospodarowanie ryzykiem, czy też brakami w zakresie branżowej staranności.

Autor: Compliance