Te płyty pełnią odmianę gęstożebrowych stropów

Bez kategorii

Aktualnie na rynku nie brakuje rozmaitych materiałów budowlanych, dzięki którym budowlane prace przebiegają szybko i sprawnie. Wśród dużej liczby z nich dużą popularnością a także powszechnym użytkowaniem cieszą się płyty stropowe wps.

Te płyty stanowią odmianę gęstożebrowych stropów, w jakich żebrami nośnymi są zwykle dwuteowe belki stalowe, natomiast wypełnienie stanowią betonowe strop wps. Płyty te to prefabrykowany element z betonu wykonany|są prefabrykowanym elementem z betonu wykonanym na podstawie kruszyw lekkich ze stalowym zbrojeniem.

Wykorzystanie tych produktów budowlanych jest uniwersalne. W decydującej mierze te płyty są przeznaczone do wykonywania stropów belkowo-płytowych, gdzie działają jako części wypełniające międzystalowe stropowe belki.

Sporo inwestorów stosuje ich podczas remontów oraz unowocześniania rozmaitych miejsc, w których często zastępują istniejący drewniany strop.

Tego rodzaju stropowe płyty opierane są na stopkach dolnych dwuetowników stalowych. Po ułożeniu tego produktu na półkach dolnych belek, część między dwuteownikami wypełniana jest materiałem o małej wadze, zwykle w postaci keramzytu ciepłochronnego, na który to umieszczana jest potem warstwa betonu.

W czasie tworzenia stropów z owego typu płyt trzeba przestrzegać paru ważnych zasad:

– rozmieszczenie a także numery belek stalowych stropu muszą być zawsze właściwe z projektem

– przestrzenie między osiami belek stalowych, zależnie od numeru belek i typów WPS, muszą być niezwłocznie właściwe z zasadami,

– płyty należy rozmieszczać ściśle obok siebie

– po ułożeniu płyt styki znajdujące się pomiędzy skrajnymi żebrami podłużnymi płyty trzeba wypełnić betonem, jednak styki między płytą a środkami belek, trochę rzadszą cementową zaprawą

– belki stropu należy niezwłocznie betonować w taki sposób, żeby usztywnić strop