Wycena transferów.

Polityka cen transferowych przedsiębiorstwa wielonarodowego to zbiór określonych zasad postępowania w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Zasady te dotyczą wyceny transferów dokonywanych między tymi podmiotami. Chodzi tutaj przede wszystkim o sposób […]